Szanowni Państwo, 

Nazywam się Mariola Sznajder. Od 38 lat jestem mieszkanką gminy Milejewo. Jestem szczęśliwą mężatką i matką.

Ukończyłam Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji z tytułem magistra. Następnie ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania o specjalizacji Zarządzanie Nieruchomościami.

Od 1994 do 2010 roku pracowałam w Urzędzie Gminy Milejewo. Początkowo jako referent, później inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego, najmu lokali, gospodarowania mieniem, przetargów na zbycie nieruchomości, prowadzenie procedur zamówień publicznych.

Od 2011r. do chwili obecnej pracuję na stanowisku inspektora Urzędu Miejskiego w Elblągu w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Wykonuje zadania z zakresu gospodarowania miejskim zasobem nieruchomości, tj. nabywaniem nieruchomości do miejskiego zasobu na potrzeby rozwojowe miasta, na realizację celów publicznych i zadań własnych gminy.

Moje hobby to sztuka wyszywania obrazów haftem krzyżykowym.

Zainteresowania: problematyka samorządu terytorialnego, literatura, kino i teatr.