PROGRAM KWW MARIOLI SZNAJDER

 • Zagospodarowanie centrów wsi poprzez utworzenie nowych i rozbudowę istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych
 • Modernizacja istniejących dróg lokalnych
 • Dostęp do Szybkiego Internetu, w każdym domu
 • Budowa i remonty świetlic ogólnodostępnych dla mieszkańców
 • Podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków unijnych na termomodernizację szkoły i remont sali gimnastycznej
 • Wsparcie dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Aktywizacja mieszkańców Gminy (cykliczne imprezy, optymalizacja wykorzystania ORLIKA, organizacja dedykowanych zajęć w świetlicach)
 • Utworzenie Gminnego Domu Kultury w istniejącym obiekcie stanowiącym własność gminy
 • Wsparcie finansowe i organizacyjne przy wymianie starych pieców na nowe w ramach walki ze smogiem
 • Utworzenie żłobka dla dzieci mieszkańców Gminy Milejewo
 • Pozyskanie środków z Unii Europejskiej, przy zaangażowaniu niewielkiej ilości środków własnych Gminy w szczególności na Edukację, Infrastrukturę, Kulturę
 • E-medycyna przycisk ratujący życie dla najstarszych/samotnych Seniorów
 • Innowacyjna Szkoła (bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, robotyki, programowania)
 • Utworzenie ścieżek turystyczno – edukacyjnych
 • Bezpłatne programy profilaktyczne
 • Przygotowanie infrastruktury przyjaznej dla inwestorów
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Utworzenie Funduszu Sołeckiego