Szanowni Państwo,
podjęłam decyzję o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Milejewo w nadchodzących wyborach samorządowych. W Naszej Gminie tkwi ogromny potencjał rozwoju, który wspólnie z Państwem chciałabym wykorzystać. Gmina powinna być nowoczesna, innowacyjna, przedsiębiorcza i przyjazna mieszkańcom. Jako doświadczony urzędnik mam szczegółowy plan jak wdrożyć w życie działania, które przyczynią się do tego.

PROGRAM KWW MARIOLI SZNAJDER

 • Zagospodarowanie centrów wsi poprzez utworzenie nowych i rozbudowę istniejących placów zabaw, siłowni zewnętrznych
 • Modernizacja istniejących dróg lokalnych
 • Dostęp do Szybkiego Internetu, w każdym domu
 • Budowa i remonty świetlic ogólnodostępnych dla mieszkańców
 • Podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków unijnych na termomodernizację szkoły i remont sali gimnastycznej
 • Wsparcie dla przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Aktywizacja mieszkańców Gminy (cykliczne imprezy, optymalizacja wykorzystania ORLIKA, organizacja dedykowanych zajęć w świetlicach)
 • Utworzenie Gminnego Domu Kultury w istniejącym obiekcie stanowiącym własność gminy
 • Wsparcie finansowe i organizacyjne przy wymianie starych pieców na nowe w ramach walki ze smogiem
 • Utworzenie żłobka dla dzieci mieszkańców Gminy Milejewo
 • Pozyskanie środków z Unii Europejskiej, przy zaangażowaniu niewielkiej ilości środków własnych Gminy w szczególności na Edukację, Infrastrukturę, Kulturę
 • E-medycyna przycisk ratujący życie dla najstarszych/samotnych Seniorów
 • Innowacyjna Szkoła (bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, robotyki, programowania)
 • Utworzenie ścieżek turystyczno – edukacyjnych
 • Bezpłatne programy profilaktyczne
 • Przygotowanie infrastruktury przyjaznej dla inwestorów
 • Rewitalizacja terenów zielonych
 • Utworzenie Funduszu Sołeckiego

Działania społeczne

Od lat jestem współorganizatorem zbiórek pomocowych i akcji na rzecz osób potrzebujących, w tym naszych najmłodszych mieszkańców.

Zostań Wolontariuszem

Mam nadzieję, że każdy, komu nie są obce problemy naszej społeczności będzie mnie wspierał. Nie bądź obojętny, włącz się w nasze działania.

Misja

Jestem osobą, która swoją pracą i zaangażowaniem wspiera rozwój lokalnej społeczności.
Potrzeby naszej gminy są dla mnie najważniejsze.

6 808

Wyświetlenia

1 390

Polubienia

Zapraszam Państwa do kontaktu

609 776 308

82-316 Milejewo
ul. Kopernika 2

mariolasznajder1@wp.pl